Uforgængeligt

Intet er helt uforgængeligt, dette er nogen gange skidt, især når man tænker på det ansvar det pålægger kommende generationer. Hvis man ser på vores behov for en konstant og stabil energiforsyning, så har denne siden tresserne, i høj grad været lagt an på atomkraft i mange lande og det har selvfølgelig gjort at man har haft masser af billig energi til sine befolkninger, men det har samtidig medført en masse atomaffald som så skal behandles efterfølgende. Meget af dette uhyre giftige affald er blevet deponeret i nedlagte miner, hvor det skal stå i flere hundrede tusind år før det er ufarligt. Det er jo helt vildt at forestille sig at fremtidens mennesker kan håndtere dette, når man sammenligner med at vi ikke kender nogen kulturer der er mere end 5 til 10.000 år gamle og mest gætter os til hvad de var for nogen.